TERAPIFORM

Ansvar og valg
Jeg tilbyder psykoterapi som er direkte og ærlig. Via samtale, kontakt og kropslige teknikker vil du lære dig selv og dine følelser bedre at kende, og det vil hjælpe dig til at kvalificere din egen evne til at træffe valg i tilværelsen.

Jeg bruger en kropslig og følelsesmæssig tilgang til psykoterapi og er funderet i en eksistentiel-humanistisk forståelse af menneskelivet. Derfor er ansvar og valg nøgleord i mit arbejde. Helt firkantet kan man sige, at hver gang du ikke tager det fulde ansvar for dig selv og dit liv, gør du dig til offer for omstændigheder eller andre menneskers valg.

Ofte vil det terapeutiske arbejde både været fokuseret på problemerne, som de udspiller sig her og nu i dit liv, men også på hvordan dine mønstre og negative selvbilleder har deres oprindelse i relationer og oplevelser tidligt i livet. Oftest har man ingen skyld i de problemer man tumler med, men man har ansvar for at finde løsninger og arbejde med det, hvis man vil have det bedre.

Vi vil arbejde på, at du kommer til at tage dig selv og dit liv mere alvorligt, at du forholder dig ordentligt til dig selv og det, der sker i dit liv.

Fra selvfordømmelse til at være ven med sig selv
I min udgave at psykoterapi ligger den mest fundamentale forandring og livsforbedring i at forandre og forbedre forholdet til sig selv. De fleste mennesker der starter i psykoterapi, oplever en høj grad af selvkritik. Mange gange er den store selvkritik ikke en gang fuldt bevidst. De kan feks have meget høje krav til sig selv og deres præstationer, og kan dermed meget let komme til at dømme sig selv som en fiasko eller på andre måder som ikke ”god nok”. En høj grad af selvfordømmelse afstedkommer oftest en indre smertefuld spændingstilstand, som kan lede til både depressive følelser og angsttilstande.

Igennem det terapeutiske arbejde vil du lære dig selv bedre og mere ærligt at kende, se dig selv mere som et menneske blandt alle andre mennesker, som på én gang er både ligesom alle andre og helt unikt. Gennem processen med at lære dig selv at kende på et dybere plan, vil der opstå et naturligt, mere varmt forhold til dig selv, så du kan være mere rummelig og tilgivende overfor dig selv og dine menneskelige fejl og mangler. Et større kendskab til sig selv er uløseligt forbundet med et lige så voksende venskab med sig selv.

Kropsorienteret psykoterapi
Min terapiform er en kropsorienteret psykoterapi. Det betyder først og fremmest, at det vi mærker i kroppen danner udgangspunkt for, hvad vi gør. Vi bruger altså det, vi kan mærke til at navigere efter. Jeg bruger også en række enkle kropsorienterede teknikker, som støtter en bedre kontakt med sig selv.

Vrede og aggression
Jeg arbejder for, at du kan blive bekendt med hele spektret af dit følelsesliv, men vil her særskilt nævne aggression. Jeg oplever ofte, at særligt arbejdet med at bevidstgøre og rumme den mere aggressive side af vores følelsesliv kan have en særlig udviklende og forløsende virkning.

Aggressionen er vores selvopretholdelsesdrift, vores beskyttelse af os selv og rummer faktisk en stor kraft og livsenergi for de fleste mennesker. Den kan være meget undertrykt af forskellige kulturelle og opdragelsesmæssige grunde.

Jeg oplever undertrykt vrede som en stor del af både angst- og depressive tilstande, og en kontakt med den side af dig selv kan give en stor følelsemæssig forandring og lettelse i symptomer.